قآلب هآ و شکلک هآی چری کوقآلب هآ و شکلک هآی چری کو


...همه چی...+  |  دوشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۲   |  20:3  |  کوثر   | 

به وبلاگ آتوسا جون هم جهت کسب اطلاعات بیشتر

 و گرفتن فال تاروت حتما سَر بزنید .. : )

http://www.taroot.blogfa.com

ممنون ...
+  |  یکشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۱   |  11:0  |  کوثر   | 

دیگهـ قآلـ ـب سِفآرشـ ـی نمسآزَمـ ـ

آیکـ ـ ـون هآم تویـ لینـ ـک زیر :::

آیکون هآی چری کو

 

+  |  یکشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۱   |  14:18  |  کوثر   | 

           مَـ ـ ـ ن بَرگَشتـ ـ ـ م

بآ اقتخـ ـ ـآر

وَ هَـ ـ ـ ر نوع سِفآرشـ ـ ـی رو میپَذیـ ـ رَم

قآلـ ـ ـ ب سِفآرشـ ـ ـی:

رآیگـ ـ ـآن

کُد مآوسـ ـ ـ :

رآیگـ ـ ـآن

کُد بآرشـ ـ ـی:

رآیگـ ـ ـآن

جُزوهـ ـ قآلبـ ـ سآزیـ ـ دیـ ـگـ ـ ه نمیدَمـ ـ

خـ ـ ـ وب

دوستـ ـ ـتون دآرَمـ ـ

 

 

+  |  دوشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۲   |  20:0  |  کوثر   | 

به وبلاگ آتوسا جون هم جهت

کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن فال تاروت حتما سَر بزنید .. : )

http://www.taroot.blogfa.com

ممنون ...
+  |  دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱   |  15:5  |  کوثر   | 
+  |  پنجشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۱   |  19:41  |  کوثر   | 
شِکلَکـ موسیقیـ ـ

 

                       

 

+ خیلیـ بآحآلـ و قَشَنگـ ـ

+ بَرآیـ ـ وِبلآگـ ـ هآیـ ـ موسیقیـ ـ

+ مَنبَعـ ـ : شِکلَکـ ـ مِهریـ ـ


ادامه مطلب
+  |  دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱   |  11:28  |  کوثر   | 

بهـ وبـ ـ آیکُنـ ـ هآیـ ـ مَنَـ ـ ـ ـم بِسَریـ ـ ـد :::

آیکُن هآی چری کو

مسیـ ـ و بآیـ ـ

+  |  پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱   |  13:5  |  کوثر   | 
پُسـ ـ ـت ویژهـ ـ ۷

 

                        

 

+بدوووو بـ ـ ـرو تویـ ـ ادآمه

+اَز دَستـ ـ ـش نَدیآ!؟!؟!؟!؟!؟!؟


ادامه مطلب
+  |  شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱   |  9:13  |  کوثر   | 

 

تَوَجُـ ـ ـ ـه             تَوَجُـ ـ ـ ـه

کِلآسـ ـ ـ قآلـ ـ ـب سآزیــ !!!

بِهتَریـ ـ ـن فُرصَت بَرآیـ  کسآیـ ـ ـی کـ ـه میخوآنـ ـ ـ

آدرِسـ ـ ـ :

http://qaleb-teach.blogfa.com

قآلِـ ـ ـب سآزیـ ـ رو یآد بگیرَنـ ـ ـ

توضیـ ـ ـحآت بیشتَر دَر ادآمـ ـ ه مَطلَبـ ـ ـ

(پیشنهآد میکُنَم حَتما ادآمه مَطلَب رو بخونیـ ـ ـ :)

...


ادامه مطلب
+  |  پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱   |  20:14  |  کوثر   | 

سلآم سلآم

مَن یه وبلآگ قآلب سآزی رآهـ اندآختـ ـم

اینـ ـم آدرس:

http://cherry-koko.blogfa.com

مسی اگه اومـ ـدی نظر بزآر

و نظرت رو در مـ ـورد قآلب هآم بهـ ـم بگـ ـو :)

بآی

+  |  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  13:10  |  کوثر   | 
قآلب سفآرشـ ـی گوسفندی!

 

مشآهده

کد


امیدوآرم خوشت بیآد عسیسـ ـم :)


رآستی عکس مآوس متنآسب بآ قآلب پیـ ـدا نکردم :(

سآریـ ـیییییییییییییـ ـی

+  |  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  12:33  |  کوثر   | 
انوآع جآدوگـ ـر

 

                       

 

+خیلی جآلب

+زوددد بآش دیه


ادامه مطلب
+  |  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  12:28  |  کوثر   | 
دخترونـ ـه

 

            

 

+بدووووو

+بآبآ بدو دیگه اینقد ریلکس نبآش از دست رفت

+قآبل توجه دخترآیی که وبلآگ خآطرآت دآرنـ!!

+زوددد بآشین..!


ادامه مطلب
+  |  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  12:23  |  کوثر   | 
دختر مدرن

 

 

+بدوووووووو

+خیلی دخترونه و نآز

 


ادامه مطلب
+  |  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  12:21  |  کوثر   | 
انوآع لب

 

 

+بدوووووووووو

+در همه رنگ حتی سبز!

+زود بآشه دیه..!!!


ادامه مطلب
+  |  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  12:17  |  کوثر   | 
انوآع پروآنه هآی خوشمل

 

 

و شکلک هآی پروآنه ای

 

                            

 

+پس معطل نکن دیه..

+خیلی نآز و قشنگن هآ؟؟؟


ادامه مطلب
+  |  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  12:12  |  کوثر   | 
آیکون هآ

 

 

و عکس هآی

 

 

اسفنج بآب!!!

+بدوووووووووووو توی ادآمه

+خیلی بآحآل و زیـ ـآد

+لطفآ کپی نکنید


ادامه مطلب
+  |  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  12:7  |  کوثر   | 
دوچرخه سوآرهآ

 

 

+بجنب دیگه

+مخصوص دوچرخه سوآرهآ

+توی ادآمه


ادامه مطلب
+  |  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  11:58  |  کوثر   | 
عکس هآی دخترونه بسیآر بسیآر قشنگ

 

 

+بدووووووووووووووو


ادامه مطلب
+  |  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  11:56  |  کوثر   | 
i love u در همه مدل!!!

 

                                    

 

+یه عآلمههههه

+زوددددددددد بآش

 


ادامه مطلب
+  |  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  11:53  |  کوثر   | 
کآمپیوتر و هرچی که مربوط به اونه!

 

 

+بدووووووووو توی ادآمه

+بدو بدو جآ نمونیآ؟؟؟

 


ادامه مطلب
+  |  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  11:51  |  کوثر   | 
اوآع حروف الفبآی انگلیسیــ

 

مدل۱=      

 

+خیلی مدلآی قشنگ دیگه...

+اینآ رو از دست نده...

+بدو توی ادآمه و اسم خودت رو بآهآشون بنویس

 


ادامه مطلب
+  |  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  11:40  |  کوثر   | 
شکلک هآی تولدی

 

 

+خیلی بآحآلن

+پس زود بآش برو تو ادآمه


ادامه مطلب
+  |  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  11:33  |  کوثر   | 
انوآع وسآیل دخترونه(سریـ ـ۲)

 

                         

 

+ این دفعه مدل پسـ ـرونه هم دآریم

 

+پس پسرآ بشتآبند!!

+زودددددددد بآش دیه...منتظر چی هستی آخه؟؟؟

+تویـ ادآمهـــ


ادامه مطلب
+  |  پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱   |  14:49  |  کوثر   | 
مهرو جآن تویـ ـ پـ ـست قبلیـ ـ هم نوشتهـ ـ بودمـ ـ

بلـ ـه میشه سفآرش قآلب دآد رآیگآنـ ـ هم هستـ ـش البتـ ـه تآ یهـ مدتیـ ـ :

۱-اولـ ـ نوعـ قآلبیـ که میـ ـ خوآی بهمـ ـ بگـ ـو

۲-عکسـ هآیـی که میخوآیـ بآلآ (جآیی که عنوآن قآلب میـ ـآد) رو آپلود کنـ ـ و به

صورتـ آدرسـ بهـ ـم بدـه

۳-اگـ ـه خوآستیـ میـ ـ تونیـ عکسـ ـ بآرشیـ و مآوس رو بهـ ـم بدیـ وگرنـ ـه خودم

متنآسب بآ قآلب یکیـ مـ ـیـسآزم ...

۴ـو در عرضـ ـ ۲۴ سآعت تحویلـ ـ دآدهـ ـ میشهـ ـ


توجـ ـه                 توجـ ـه

لطفا مجبـ ـورم نکنینـ ۲بـ ـآره توضیحـ ـ بدمـ :)

+ کسآییـ هم که قآلبـ میخوآنـ به صورتیـ ـ که بآلآ توضیحــ دآدمـ عمل کننـ


برآی هزآرمینـ بآر میگمـ :

قآلب هآ رآیییییییییییییییییییییییییییـگآنـ ـ هستنـ

+ هزینهـ ـ قآلبـ هم فقط اینهـ ـ که وبلآگـ منـ ـو لینکـ ـ کنـ ـینـ


ممنونـ و بآی

+  |  سه شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  23:20  |  کوثر   | 
قآلبـ ـ سفـ ـآرشی شهرزآد جونـ ـ

 

 مشآهده

کد


توجهـ ـ                توجهـ ـ

 

سآختـ ـ قـ ـآلب در اینـ ـ وبلآگـ ـ کآملآ رآیگآنـ ـ هسـ ـتـشـ ـ

+کد مآوسـ ـ و کـ ـد بآرشیـ ـ ویژهـ ـ

+ در عرضـ ـ۱ روز تحویلـ ـ بگیریـ ـد

+زود بـ ـآش دیگهـ سـ ـفآرش بدهـ ـ ... د یآلآ منتظـ ـر چیـ هستـ ـی؟؟؟


شـ ـهرزآد جـ ـون امیدوآرمـ ـ خوشتـ ـ اومدهـ ـ بآشهـ :)


ادامه مطلب
+  |  سه شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  21:12  |  کوثر   | 
قآلـ ـب هـ ـآیـ بسـ ـیآر زیبآی دخترونهـ فآنتزیـ

 

مشآهده

کد

مشآهده

کد

(برآی وبلآگ هآیـ ـ مدلـ ـینگ و فشنـ)

مشآهده

کد

مشآهده

کد

مشآهده

کد

 

+منـ برآی اینـ قآلبـ ـهآ کلیـ ـ زحمتـ ـ کشیدمـ ـ پسـ اگهـ ـ کپیـ کردیـ ـ اونـ ـ

دنیـ ـآ بآهـ ـآتـ حسآبیـ ـ کآر دآرمـ و کپیـ ـ تو یعنیـ ـ اینـ کهـ بیـ ـنهآیتـ

بیـ عرضهـ تشیفـ دآریـ ...

+اگهـ ـ اینآ رو دوستـ ـ دآشتینـ ـبگینـ بآزمـ بسآزمـ ـ :)

+  |  سه شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  17:51  |  کوثر   | 
شکلکـ ـهآیـ نآز دخترونهـ ـ

 

 

+یهـ عـ ـآلمهـهههههههههه


ادامه مطلب
+  |  سه شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  17:45  |  کوثر   | 
زردی هآیـ ـ قـ ـآطیـ و پــآتیـ ـ

 

محصل     م   محصل  محصل       محصل

 

+بدو بدو خیلی بآحـ ـآلنـ ـ

+از همهـ ـ مدلـ ـ آشپـ ـز..ورزشـ ـکآر و....


ادامه مطلب
+  |  سه شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  11:52  |  کوثر   | 
 ۲ قآلبـ ـ زیبآیـ ـ دخترونهـ فآنتزیـ ـ

 

آپلود عکس

 

مشآهده

کد

 

مشآهده

کد